Din hjælp til regnskab

Om os

Vi klarer Deres daglige bogføring:


 • Glente Bogføring er et lille firma der tilbyder bogholderi for små og mellemstore virksomheder.
  Vi har et bredt fagligt grundlag og kendskab til forskellige branchers behov.
  Geografisk tilbyder vi vores service til virksomheder på sjælland.
  Vores kunde er eksempelvis håndværksmestre, værksteder, forretninger, fremstillings- og servicevirksomheder.
 • Priser:
  Vi tager en fast timepris på kr. 385,- eksl. moms.
  Prisen er fast uanset om vi arbejder fra vort eget kontor eller ude hos kunden.
  Udføres arbejdet på kundens kontor faktureres tid for transport ud over bogføringshonorar.
  Der anvendes samme timepris + statens takst pr. km.

Vores services

Bogføring


 • Bogføring. Her tilbyder vi indtastning af bilag, Kasse og bankafstemning
  moms og lønsumsafstemning og indberetning heraf samt andre ad hoc opgaver.
 • Vi udarbejder budgetter, balancer og klargør Deres regnskab til revisor.
 • Vi har erfaring med en vifte af gængse regnskabssystemer f.eks.
  C5 Dynamics, E-conomic, Bosanova og Microsoft Business.

Moms regnskab


 • Sammen med Deres daglige bogføring kan vi klare at lave Deres momsopgørelse,
  indberette moms og afgifter samt holde Deres momskartotek opdateret med gældende satser.
  Vi deltager løbende i kurser hos SKAT og er opdateret med ændringer i lovgivningen.

Fakturering


 • Vi tilbyder fakturering af debitorer, kontrol med betaling og rykkerskrivelser,
  oprettelse af nye kunder og vedligeholde af varenummer kartotek.
  Vi klarer også gerne Deres kreditor bogholderi, herunder håndtering af Deres betalinger.

Løn bogholderi


 • Vi kører Deres lønadministration, udbetaling af løninger for funktionære og timelønnede samt andre,
  indbetaling af A-skat og eventuelle andre forpligtigelser der skal tilbageholdes og indberettes til SKAT.
 • Vi kan også tilbyde at hjælpe med håndtering af fleksjob tilskud, lærlingerefusion,
  refusion af dagpenge ved sygdom og barsel samt evt. andre offentlige tilskud.
 • Vi har et godt kendskab til forskellige løndatasystemer, f.eks. Lessor, Proløn, Dataløn.

Kontakt os